Épületfeltüntetés                                                       


Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. §. alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles bejelenteni az illetékes földhivatalnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy arra jogosult földmérőtől meg kell rendelni egy változási vázrajz elkészítését épületfeltüntetéshez (illetve bontáshoz). Az épület ez alapján kerül átvezetésre a nyilvántartási térképen, illetve a tulajdoni lapon. A határidőt a vázrajz benyújtására az önkormányzat állapítja meg, ami általában 30-60 nap a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől.


                 Az épületfeltüntetési  eljárás menete a következő:
  • Megrendelés (e-mailben vagy telefonon)
  • A megrendeléshez a település nevére és a telek helyrajzi számára van szükség.

  • Földhivatali adatgyűjtés
  • A változás előtti nyilvántartott állapot, illetve a változási vázrajz alapjául szolgáló térképi állomány beszerzése. A földmérő feladata, és költségeit tartalmazza a munkadíj.

  • Az épület(ek) helyszíni felmérése
  • Előzetes időpont egyeztetés alapján. Egy családi ház esetén kb. fél-egy órát vesz igénybe.

  • Az épületfeltüntetési vázrajz és munkarészei elkészítése
  • A vonatkozó szabályzat és előírások szerint. Legfeljebb egy-két napot vesz igénybe.

  • A vázrajz (és munkarészei) benyújtása a földhivatalhoz
  • A földhivatali eljárás két részből áll: záradékolás és átvezetés. A munkarészek leadásához szükség van az eredeti és jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedélyre.

  • A földhivatal által érkeztetett vázrajz átadása Megrendelő részére
  • Ez a példány alkalmas az épületfeltüntetési vázrajz elkészíttetésének és földhivatalhoz való
   benyújtásának igazolására (pl. önkormányzatnál, bankban).

  • Földhivatali átvezetés
  • Az épületfeltüntetés (változás) a záradékolás után, általában a vázrajz és az átvezetési kérelem ingatlan-nyilvántartáshoz történő benyújtását követő napon kerül széljegyként a tulajdoni lapra.
   Az átvezetésről  - ami a záradékolással együtt maximum 60 napot vehet igénybe - a földhivatal értesíti a vázrajzon feltüntetett Megrendelőt.
1068 Budapest, Király u. 112.   06 (1) 352 8785   06 (30) 950 5782   foldmeres@t-online.hu