Telki szolgalmi jog                                                       


A telki szolgalom egy olyan vagyoni értékű jog, ami alapján valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként fakadó valamely magatartásától tartózkodjék. A telki szolgalmi jog mindíg az ingatlanhoz (telekhez) kapcsolódik, alanyváltozás esetén is a mindenkori tulajdonost jogosítja, illetve kötelezi. Minimális feltétel: két önálló helyrajzi számú, különböző személyek tulajdonában álló ingatlan (uralkodó telek és szolgáló telek). A szolgalom a telkeket kölcsönösen is megilletheti, illetve terhelheti.


                 Szolgalmi jogok fajtái:
  • Út (átjárási) szolgalmi jog                                                                                           Adott telek megközelíthetőségének biztosítása a szomszéd telken keresztül, amennyiben erre más lehetőség nincs.

  • Vezeték vezetési szolgalmi jog
  • Idegen tulajdonú vezeték átvezetése a telken. Elektromos vezeték, vízvezeték, csatorna stb.

  • Elhelyezési szolgalmi jog
  • Idegen tulajdonban lévő létesítmény - jellemzően valamilyen elektromos berendezés - elhelyezése a telken.

                 Szolgalmi jog alapításának menete:
  • A változási vázrajz elkészítése és földhivatali záradékoltatása
  • Telki szolgalmi jog bejegyzéséhez (alapításához) egy arra jogosult földmérő által készített, záradékolt vázrajzra van szükség. Ez a vázrajz tartalmazza, hogy az uralkodó telek birtokosa, a szolgáló telek mely részét használhatja. A záradékolt vázrajz Megrendelő részére történő átadásával a földmérő munkája befejeződött.

  • A megállapodás és a vázrajz benyújtása a földhivatalhoz bejegyzésre
  • A megállapodást és a vázrajzot is alá kell írni az érintett ingatlan(ok) összes tulajdonosának és haszonélvezőjének. A megállapodáson ezen felül ügyvédi ellenjegyzésnek is szerepelni kell.

A szolgalmi jog korlátlan ideig fennáll, amíg az uralkodó telek használatához az szükséges, vagy a két érintett telek nem egyesül. Megszűnik a telki szolgalom akkor is, ha az érdekelt tulajdonosok abban megegyeznek, vagy a jogosult a jogát tíz éven át nem gyakorolta, illetve ha a szolgáló telek szolgalmi joggal érintett része elpusztul. Bírósági döntésen alapuló szolgalom törlése is csak bírósági döntés alapján történhet.1068 Budapest, Király u. 112.   06 (1) 352 8785   06 (30) 950 5782   foldmeres@t-online.hu