Kitűzés                                                       A kitűzés egy valamilyen módon nyilvántartott vagy tervezett geometriai alakzat (pl. telekhatár vagy épületalaprajz) jellemző pontjainak helyszínen (terepen) való megjelölését jelenti. A feladat jellegétől függően vízszintes és/vagy magassági értelmű pontok megjelölése általában facövekkel, Hilti-szeggel, vagy festéssel történik. A kitűzés módja lehet abszolút vagy relatív. Abszolút értelmű kitűzésről akkor beszélünk, ha azt valamilyen országosan elfogadott koordinátarendszerben (pl. EOV), illetve országos alapszinthez (pl. Balti) viszonyítva végezzük. Relatív a kitűzés akkor, ha az egy helyi (általunk meghatározott) koordináta-, illetve magassági rendszerben történik.


                 A kitűzéseket céljuk szerint két alapvető csoportra oszthatjuk:
    • Telekhatárok (földrészletek) kitűzése (telek kimérése),                         például telekalakítás, kerítésépítés vagy birtokhatárvita esetén. Telekkitűzés esetén a cél,  hogy minden tulajdonos csak a saját birtokát használja, és elkerülhetők vagy lezárhatók legyenek a szomszédok közti (legalábbis ilyen jellegű) viták.

    • Épületek, műtárgyak, vonalas és egyéb létesítmények kitűzése
    • biztosítja, hogy a majdani létesítmény pontosan ott épüljön meg, ahova tervezték.

A földrészlet (telek) határvonalának kitűzését a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet szabályozza.
Telekhatár kimérését (telekkimérést) csak ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő végezheti olyan földrészleten, amelynek határaival kapcsolatban nincs folyamatban (vagy fel van függesztve) bírósági eljárás. A telekkitűzés eredménye a helyszínen (általában facövekkel) kijelölt birtokhatár és a főbb kitűzési méreteket tartalmazó, valamint a nyilvántartott állapottól való esetleges eltéréseket kimutató kitűzési vázrajz.
A földmérő nem hatóság, tehát ő csak kimutatja a jogi és a valós helyzet közti eltérést, és legfeljebb javaslatot tehet a használat megváltoztatására (esetleg a kerítés áthelyezésére). Ebben azonban az érintett feleknek kell egymással megállapodni. Ha a megegyezésre nincs esély, úgy bírósághoz lehet fordulni.

1068 Budapest, Király u. 112.   06 (1) 352 8785   06 (30) 950 5782   foldmeres@t-online.hu