Telekalakítás                                                       


A telekalakítási eljárást a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 2010. január 1-től hatályos módosítása értelmében a telekalakítási eljárásokban építésügyi hatóságként első fokon a körzeti földhivatal, másodfokon a megyei földhivatal jár el. 
Az eljárás megindítása nem kis költséggel jár, ezért előtte érdemes tájokozódni az illetékes építési hatóságnál (önkormányzatnál), hogy a tervezett változás nem ütközik-e valamilyen általános, vagy helyi előírásba, szabályozásba.
A telekalakítás célja telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, vagy telekcsoport újraosztása lehet.


    A telekalakítási  eljárás menete:
  • Változási vázrajz elkészíttetése (megrendelése)
  • A vázrajzot GD-T (geodéziai tervező), illetve IRM (ingatlanrendező) minősítéssel rendelkező földmérő készítheti. A földmérő a változási vázrajzot záradékoltatja a földhivatalban és átadja a teljes telekalakítási dokumentációt Megrendelő részére.

  • Telekalakítási engedélyezési eljárás
  • Az eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a körzeti földhivatalhoz. A nyomtatvány a földhivatalok honlapján elérhető. A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint a záradékolt változási vázrajzot, illetve a telekalakítási dokumentációt. A szükséges szakhatósági állásfoglalásokat a földhivatal szerzi be, amennyiben a kérelmező azt előzetesen nem tette meg. Az eljárás eredménye a telekalakítást engedélyező határozat, ami a jogerőssé válásától számított egy évig érvényes.

  • A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése
  • Az ingatlan-nyilvántartási kérelemhez mellékelni kell a jogerős telekalakítási határozatot és az eredeti, záradékolt változási vázrajzot 2 példányban.
            Egyesített eljárás esetén a három fázist egy eljárás keretében folytatják le.

    A telekalakítási eljárás költségei a földmérő munkadíján felül:
  • Telekalakítási engedélyezésre irányuló elsőfokú eljárás díja: 14.000.- Ft / érintett ingatlan

  • Szakhatósági állásfoglalás: 2.200.- Ft / eljárás

  • Ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj:  6.600.- Ft / érintett ingatlan
            Telekalakítási eljárásban érintett ingatlanként
            - telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló (változás előtti) földrészletek számát,
            - telekmegosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakult (változás utáni) földrészletek számát
            kell figyelembe venni.
               


1068 Budapest, Király u. 112.   06 (1) 352 8785   06 (30) 950 5782   foldmeres@t-online.hu